ارسلان شکریمدير كلاروميه - بلوار والفجر 2 - نرسيده به فلكه ميثم3- 33369032  - 04433365024- 044
بهزاد برقیمعاون فنی و نظارتاروميه - بلوار والفجر 2 - نرسيده به فلكه ميثم33365884- 044
حسن باغبانمعاون توسعه مديريت و منابع انسانياروميه - بلوار والفجر 2 - نرسيده به فلكه ميثم33369777 - 04433369787 - 044
روحینا مجیدیسرپرست روابط عمومياروميه - بلوار والفجر 2 - نرسيده به فلكه ميثم33369780- 04433379848- 044
تلفنخانهتلفنخانهاروميه - بلوار والفجر 2 - نرسيده به فلكه ميثم3- 33369780 - 044
تلفن گوياتلفن گويااروميه - بلوار والفجر 2 - نرسيده به فلكه ميثم044-33369780-83
فروغ فاریابیمعاون حمل و نقلارومیه - خیابان والفجر 2-نرسیده به فلکه میثم0443-3369780

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان غربی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"