سمتكارشناس پيمان رسيدگي
عکس
نامعادل
نام خانوادگیيگانه پويا
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی156
 
سمترئيس اداره پيمان و رسيدگي
عکس
ناممنصور
نام خانوادگینصرتی
تلفن مستقیم044-33369780-83
نمابر
تلفن داخلی115
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان غربی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"