پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبررسی ۱۷۷ پرونده در کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ از ابتدای سال جاری تاکنون

تاریخ انتشار: 1399/06/24

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت : ۱۷۷ پرونده در کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ از ابتدای سال جاری تاکنون بررسی شده است.

 به گزارش روابط عمومی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود : از ابتدای سال جاری ۱۱۸ پرونده تخلفاتی مربوط به رانندگان حمل و نقل کالا و مسافر طی ۵ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفته که از این تعداد ۸۸ پرونده مربوط به تخلفات رانندگان باری و ۳۰ پرونده مربوط به تخلفات رانندگان مسافری بوده است.

 ارسلان شکری گفت: از ۱۱۸ پرونده بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۱ برای تعداد ۱۰۵ پرونده رای تذکر کتبی ، ۹ پرونده رای برائت و ۴ پرونده نیز رای بررسی مجدد صادر گردیده است.

 وی ادامه داد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد  ۵۹ پرونده تخلفاتی مربوط به شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر در ۶ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از این مقدار ۳۵ پرونده مربوط به تخلفات شرکتهای مسافری و ۲۴ پرونده مربوط به شرکتهای باری بوده است.

این مقام مسئول افزود: در بررسی ۵۹ پرونده تخلفاتی در کمیسیون ماده ۱۲ نیز برای ۸ پرونده رای به تذکر کتبی ، ۳۷  پرونده رای به برائت ، ۹ پرونده رای به جرائم نقدی و برای ۵  پرونده هم رای به بررسی مجدد صادر شد.

 ​مشخصات:
نظرات: *