پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​برگزاری جلسه هم اندیشی ایمنی و حریم راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی

تاریخ انتشار: 1398/03/20

 با حضور معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی جلسه هم اندیشی ایمنی و حریم راههای استان برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی، این جلسه با حضور معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی ، رئیس  اداره ایمنی و حریم راهها و رئیس  اداره نگهداری راهها و روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستانهای استان و جمعی از کارشناسان تشکیل یافت.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در این جلسه با تاکید بر صیانت و حفاظت از حریم راههای استان علی الخصوص راههای روستایی، حضور به موقع راهداران در صحنه های تصادف جاده ای، ایمن سازی محورهای مواصلاتی با بروز رسانی علایم ایمنی و جایگزینی علایم جدید بجای علایم معیوب و آسیب دیده و نیز گزارش معایب محورهای مواصلاتی توسط ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان را خواستار شد.

 بصیر صادق پور با اشاره به لزوم توجه به منظره آرایی، چیدمان مناسب و صحیح علایم در یک امتداد، برچیدن تابلو و بنرهای غیر مجاز افزود : لازم است در بحث صدور مجوزها برای ایجاد ساختمانها و سازه ها وسواس و دقت لازم  اعمال شود.

 در ادامه این جلسه رئیس اداره ایمنی راهها و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز با تاکید بر هماهنگی کامل کارشناسان اداره ایمنی و حریم راههای اداره کل با روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستانها در حفظ حریم محور های مواصلاتی گفت: باید سعی شود تخلفات و نواقص محورهای مواصلاتی استان در اسرع وقت شناسایی و نسبت به رفع به موقع آن اقدام گردد.

 بابک شیوخی با تاکید بر اصل بخشندگی جاده ها گفت: جمع آوری تابلوهای مازاد، ملزم نمودن پیمانکاران جهت رعایت قوانین و مقررات و حفاظت از حریم محورها از الزامات ایمنی و حریم راههای استان است.​مشخصات:
نظرات: *