پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

​رئیس اداره حقوقی راهداری و حمل و نقل جاده ای عنوان کرد


فعالیت شرکت های حمل و نقلی و رانندگان با جدیت رصد می شود

تاریخ انتشار: 1396/12/21

 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی، رئیس اداره حقوقی این اداره کل گفت : از ابتدای سال جاری 211 رای مربوط به تخلفات رانندگان و شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر در کمیسیونهای تخصصی ماده 11 وکمیسیون ماده 12 صادر شده که نشان از رصد جدی فعالان این بخش و جلوگیری از بروز هرنوع تخلف است.

رسول یامچی لو افزود: عمده تخلفات رانندگان مربوط به حمل بار بدون بارنامه و عدم رعایت مقررات ایمنی و نیز عمده تخلفات شرکتها مربوط به عدم بازدید مدیر فنی، تخلفات مربوط به عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل های سازمان در خصوص نحوه تهیه و تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت را شامل می شود.

وی گفت: آرای صادره از کمیسیون ماده 11 رانندگان با توجه به دفعات و تکرار شامل تذکر کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار بر حسب مورد رای به تعلیق برگ فعالیت از یک ماه تا یک سال و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار، لغو دائم آن بوده و آرای کمیسیون ماده 12 در مورد تخلف شرکتهای حمل و نقل نیز با توجه به دفعات و تکرار ارتکاب تخلف رای بصورت تذکر کتبی برای بار اول و جریمه نقدی بوده و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم اداره کل میتواند نسبت به لغو دایم پروانه فعلی شرکت اقدام نماید.​مشخصات:
نظرات: *