پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

در مراسم بزرگداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری عنوان شد


​توسعه شبکه راههای ارتباطی در دستور کار است

تاریخ انتشار: 1396/09/30

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین در مراسم هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری با بیان اینکه آذربایجان غربی در یک انزوای جغرافیایی به سر می برد، گفت: این امر بدلیل تکمیل نشدن شبکه حمل و نقل است که با توجه به عزم موجود در این مجموعه امیدواریم در زمان کوتاهی شاهد رشد و توسعه این شبکه باشیم.


محمدتقی کهوریان اضافه کرد: در دولت یازدهم و درراستای راهبرد ملّی توسعه تجارت بین المللی با اهتمام دولت اقدامات خوبی در حوزه حمل ونقل و توسعه شبکه راههای ارتباطی به تکمیل راه آهن و اهتمام به فرودگاه  در استان آغاز شده که امیدواریم در دولت دوازدهم تکمیل پروژه های نیمه تمام و جدید و با بهره برداری از آنها زیرساخت  توسعه استان فراهم و شاهد به ثمررسیدن برنامه های دولت در رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملّی در بخش تجارت بین المللی باشیم.


وی خاطرنشان کرد: در سفرمقامات ارشد ملّی به استان از جمله سفر ریاست محترم جمهوری و وزیر راه و شهرسازی در خصوص توسعه شبکه ارتباطی راههای استان به پایانه های مرزی، تکمیل شبکه ریلی و احداث و تجهیز پایانه های مرزی وافزایش ظرفیت حمل ونقل هوایی و توسعه  فرودگاه ارومیه مصوبات خوبی داشته و در مراحل تکمیل مطالعات و یا تکمیل عملیات ساخت قرار دارند.مشخصات:
نظرات: *