پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

​برای نخستین بار


انتخاب یک روابط عمومی بعنوان بازرس توسط معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

تاریخ انتشار: 1396/05/18

با ابلاغ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مسئول روابط عمومی اداره کل استان به عنوان بازرس انتخاب شد.

طی حکمی از سوی داوود کشاورزیان معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، جعفر محمدزاده مسئول روابط عمومی اداره کل استان به مدت 3 سال بعنوان بازرس انتخاب شد.

در این حکم آمده است:

با عنایت به ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و با تایید کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، جنابعالی را برای مدت 3 سال بعنوان بازرس در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی منصوب می نمایم.

انتظار دارد با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این ماده (رشوه خواری و سوء استفاده از مقام اداری) بازرسی های لازم را بعمل آورده ضمن رعایت بی طرفی و امانتداری، گزارش های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستور العمل اجرایی مواد (91 و 92 ) قانون تهیه و ارائه نمایید.​مشخصات:
نظرات: *