پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیپیام مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها به مناسبت روز خبرنگار

تاریخ انتشار: 1396/05/17

​  خبرنگار محترم

مركب مركب حق گويان هرگز توان ايستادن ندارد و سواران آن خبرنگاراني هستند كه بي ريا و صادقانه مي شوند و مي گويند، مي نويسند و ملامت مي شوند، ارج مي نهند و فراموش مي شوند و جبهه پنهان را براي جهاد برگزيده اند تا ضعف ها را گوشزد و نقاط قوت را ستايش كنند.

امروز، به كساني تعلق دارد كه واژه ها،‌خستگي ها، تكرار و كليشه ها را به زانو در آورده اند، خبرنگاراني كه ثناي حق گفته اند و حقيقت بي شك با نام آن ها عجين شده است، روز خبرنگار تنها بهانه اي است تا فراموشي هايمان را جبران و بر نقش شما در ساختن جامعه اي بي نقص اذعان كنيم.

بدينوسيله  روز خبرنگار را به حضور تبريك گفته و اميدوارم قلم هايتان همواره در مسير راستي و درستي بچرخد.مشخصات:
نظرات: *