پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی به همراه معاون راهداری از محورها ی مواصلاتی میاندوآب، شاهین دژ و بوکان بازدید کرد.


بازدید مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از محورهای مواصلاتی میاندوآب، شاهین دژ

تاریخ انتشار: 1395/08/09

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در این بازدید با تاکید بر نظافت و تزئین کلیه محورهای ورودی شهرها اعم از رنگ آمیزی جدولها، علف چینی، نظافت جاده و شستشوی تابلوها بیان کرد: بازسازي و ساماندهي علايم و تابلوهاي ايمني، اجراي عمليات خط كشي و نصب گاردريل از مهمترين برنامه اجرايي در راستاي ايمن سازي محورهاست.

عبدالحسین علی اکبری در حاشیه بازدید از پل های موجود در مسیر ارومیه مهاباد تصریح کرد: پل ها از جمله شریان های حیاتی در هر کشور هستند و همان طور که تأثیر مثبت آنها قابل توجه است، در صورت صدمه دیدن یا شکستن، می توانند مخرب و گاه فاجعه آمیز باشند.

همچنين مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در جريان سفر از محورهای مواصلاتی میاندوآب، شاهین دژ در ادارات شهرستانهاي میاندوآب و شاهین دژ حضور یافتند و با کارکنان دیدار کردند.

 ​مشخصات:
نظرات: *