پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​اختصاص بیشترین مسیرهای ساماندهی شده حمل و نقل روستایی کشور به آذربایجان غربی

تاریخ انتشار: 1395/04/08

بیشترین مسیرهای ساماندهی شده حمل و نقل روستایی کشور به آذربایجان غربی اختصاص دارد.

رئیس اداره حمل و نقل روستایی اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر 842 مسیر روستایی در آذربایجان غربی ساماندهی شده است که این تعداد 15 درصد از کل مسیرهای ساماندهی شده درکشور را شامل می شود.

جمال معروف یادآور شد: بیشترین تعداد رانندگان شناسایی شده در بخش حمل و نقل روستایی را در کشور نیز آذربایجان غربی به خود اختصاص داده بطوریکه تاکنون 3545 نفر راننده معادل 22 درصد از کل رانندگان شناسایی شده کشور در این استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد وسیله نقلیه شناسایی و ساماندهی شده در بخش حمل ونقل روستایی کشور نیز به آذربایجان غربی اختصاص دارد، ادامه داد: تاکنون 2293 دستگاه وسایل نقلیه زیر 10 سال و 1252 دستگاه وسیله نقلیه بالای 10 سال که در بخش حمل و نقل روستایی آذربایجان غربی فعالیت دارند، شناسایی شده است که به ترتیب 20 و 25 درصد از کل وسایل نقلیه شناسایی کشور را شامل می شود.​مشخصات:
نظرات: *