پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیقدردانی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان از برگزاری با شکوه مراسم بهره برداری از پایانه مرزی پلدشت

تاریخ انتشار: 1395/02/26

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان از برگزاری با شکوه مراسم بهره برداری از پایانه مرزی پلدشت قدردانی کرد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان طی پیامی از تلاش های انجام شده برای برگزاری با شکوه مراسم بهره برداری از پایانه مرزی پلدشت قدردانی کرد.مشخصات:
نظرات: *