پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتشکیل انجمن صنفی سرمایه گذاران مجتمع های خدماتی و رفاهی آذربایجان غربی

تاریخ انتشار: 1395/02/23

انجمن صنفی سرمایه گذاران مجتمع های خدماتی و رفاهی آذربایجان غربی تشکیل شد.

جلسه انتخابات انجمن صنفی سرمایه گذاران مجتمع های خدماتی و رفاهی آذربایجان غربی با هدف توسعه کیفی خدمات، رفع مشکلات سرمایه گذاران این واحدهای خدماتی و رفاهی بین راهی، افزایش زمینه های خدمات بیشتر در جهت ایمن سازی ترددهای جاده ای با حضور 12 سرمایه گذار تشکیل و 3 نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر بعنوان بازرس این انجمن برگزار شد.​مشخصات:
نظرات: *